Παράταση προθεσμιών για την 3η Μαθητική Συνάντηση «Conseil des Jeunes Citoyens»

Παρατείνεται η προθεσμία των Δηλώσεων Επιλογής μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και των Δηλώσεων Συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Tags: