ΠΕΚΑΠ - Πρόσκληση σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση & Εκλογές.