Περιβαλλοντική Εβδομάδα 2015.

Το ΚΠΕ Καρπενησίου, στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (151990/Δ2/29-
9-2015) και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, θα υλοποιήσει
τις παρακάτω δράσεις:

  •  Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: Παρουσίαση στα σχολεία της πόλης: «Τα μονοπάτια που μας ενώνουν», σχετικά με τα δασικά μονοπάτια του τοπικού φυσικού μας περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Καρπενησίου
  •  Τρίτη 13 ? έως και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Διεξαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Υπαίθριες Δραστηριότητες» και «Τα ψηλά Βουνά» - Σχολικοί λαχανόκηποι ? Πέρασμα και σηματοδότηση δασικού μονοπατιού για σχολικές ομάδες Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης
  •  Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Διεξαγωγή περιβαλλοντικού εργαστηρίου στη Φύση για εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης Ευρυτανίας: «Περιβαλλοντικό μονοπάτι»

Διαβάστε το έγγραφο εδώ.

Tags: