Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.

Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 2-10-2015 έως 15/10/2015.

Απόκτηση  πρόσβασης  στο  σύστημα  αιτήσεων: ΕΓΓΡΑΦΗ-> ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

http://com2cert.cti.gr/

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Tags: