Πληροφορίες για τις μεταθέσεις.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να πληροφορηθούν σχετικά με τις μεταθέσεις, να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2237080247

(κ. Κεχριμπάρη Αικατερίνη, κ. Λαγού Αικατερίνη, κ. Φαρφαρατζή Δέσποινα)

Tags: