Πράξη κατακύρωσης εκδρομής Γυμνασίου - Λ.Τ. Φουρνά.