Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων.