Πραγματοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο Καρπενήσι.