Προκήρυξη για τα σεμινάρια του προγράμματος Pestalozzi 2016

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2016. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση και την την προκήρυξη.

 

Tags: