Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.

Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.

Η  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας προκειμένου να καλύψει για το υπόλοιπο της θητείας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ, την αριθ. πρωτ. 93008/Γ7/10-8-2012 Απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ και την αριθ. πρωτ. 93007/Γ7/10-8-2012 Προκήρυξη του ΥΠΑΙΘΠΑ, την κενή θέση του υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων για το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς  να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της μέχρι την Πέμπτη 03-09-2015.

Tags: