Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

O Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα  8-2-2016 έως και την Παρασκευή 12-2-2016. 

Δείτε την προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου.

Χρήσιμα έγγραφα:

 

 

Tags: