Προσωρινός Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ Στερεάς Ελλάδας- Ανακοινοποίηση

           Σας κοινοποιούμε τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική προκήρυξη της υπηρεσίας μας και τη με αριθμ. πρωτ. 2η / 09-03-2015 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της  υπηρεσίας σας.
         Σημειώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 10-03-2015 μέχρι και 11-03-2015.

Πίνακας μοριοδότησης.

Διαβιβαστικό.

Tags: