Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»
Αρ. Πρωτ. 134262/Δ2/28-08-2015

Σας γνωρίζουμε ότι:
?    στο ΦΕΚ Β΄ 1589/29-07-2015 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 116883/Δ2/21-07-2015 Υ.Α με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» και
?    στο ΦΕΚ Β΄ 1798/20-08-2015 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. 116883/Δ2/21-07-2015 Υ.Α.
    Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, οι μαθητές και οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών εξαιτίας της ύπαρξης προθεσμιών στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: