Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΜΠΣ.

Tags: