Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.