Πρόσκληση για συμμετοχή Λυκείων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Universities4EU»

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τα Λύκεια της χώρας να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Information Projects» με τίτλο «Universities4EU», με ακαδημαϊκή συντονίστρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.

Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Δείτε την πρόσκληση του προγράμματος

Tags: