Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή δράση καθηγητών ΠΕ08.