Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της παραπάνω θέσης από 16 Φεβρουαρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2015 (αποκλειστική προθεσμία)

Συνημμένα αρχεία:

Tags: