Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές στο Γυμνάσιο Αυλώνα (Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων)