Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ. Ανακοινοποίηση στο ορθό.