Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στις Σέρρες και τη Δράμα

Το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της 129287/ Γ2/ 10 -11 -2011 απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/02- 12 -2011) «Εκδρομές ? μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων», για την πραγματοποίηση τετραήμερης (04) εκπαιδευτικής επίσκεψης στις ΣΕΡΡΕΣ-ΔΡΑΜΑ, από Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 έως Κυριακή 17 Απριλίου 2016.

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την ΤΡΙΤΗ  22-03-2016 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για την  τετραήμερη εκδρομή των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Καρ/σίου για ΣΕΡΡΕΣ-ΔΡΑΜΑ».
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου την Τρίτη 22?03?2016 και ώρα 13:00.

Δείτε την πρόσκληση.

Tags: