Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την πλήρωση κενών θέσεων διευθυντών  των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας
1. 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου
2. Γυμνάσιο Κερασοχωρίου
3. Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας
4. Γυμνάσιο Παλαιοκατούνας
5. Γυμνάσιο Γρανίτσας και
6. Γυμνάσιο Ραπτοπούλου,
 με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 30-9-2015 και έως 5-10-2015.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Υπεύθυνη δήλωση.

Έγγραφο αίτησης.

Tags: