Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 (ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κα Γαλανού ? Τάκη Μαρία, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης.
Προορισμός: Ιωάννινα.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 8 - 9 Απριλίου 2016 και ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.
Αριθμός συμμετεχόντων: Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή είναι σαράντα οκτώ (48) σε σύνολο εξήντα (60) μαθητών και μαθητριών. Την εκδρομή θα συνοδεύσουν τρεις (3) καθηγητές.
 H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα  11.00.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, και ώρα 11.45π.μ. στο 1ο Γυμνάσιο  Καρπενησίου. 

Δείτε την πρόσκληση.

Tags: