Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κα Γαλανού ? Τάκη Μαρία, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης.
Προορισμός: Ιωάννινα
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10 - 11 Απριλίου 2016 και ημέρες Κυριακή και Δευτέρα.
 H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, ώρα  11.00΄.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, και ώρα 11.45π.μ. στο 1ο Γυμνάσιο  Καρπενησίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

 

Tags: