Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου, στη ΛΕΥΚΑΔΑ στις 20-04-2016

Σύμφωνα με την 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011) το Γυμνάσιο-Λ.Τ.Γρανίτσας, μέσω του Δ/ντή κ. Κουτσούμπα Αθανασίου, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής των μαθητών του σχολείου.

  • Προορισμός: ΛΕΥΚΑΔΑ.
  • Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.
  • H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Γρανίτσας μέχρι και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, ώρα 13.00.
  • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, και ώρα 13:30 στο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Γρανίτσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση.

Tags: