Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στον Βόλο της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου