Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στo Βόλο της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 (ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, μέσω της Διευθύντριας Γαλανού ? Τάκη Μαρία, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄ τάξης.
Προορισμός: Βόλος.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2016 και ημέρα Τρίτη.
H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, ώρα 10.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, και ώρα 12.00 στο 1ο Γυμνάσιο  Καρπενησίου. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση.

 

Tags: