Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας επίσκεψης στη Λαμία.