Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας επίσκεψης στον Βόλο της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου.