Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης εκδρομής στην Έδεσσα- Νάουσα.