Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 2/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πάτρα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κ. Πολλάκη Φανής,  προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφείς της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 2/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄ τάξης.
Προορισμός:Πάτρα
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο 2016 και στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 8/4/2016  μέχρι και Σάββατο 9/4 /2016.
H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου μέχρι και τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 12.00΄ μ.μ.   
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 13.00 μ.μ. το μεσημέρι στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου. 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

 

Tags: