Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας και των Α΄και Β΄ τάξεων Λυκείου του Γυμνασίου ? Λ.Τ. Κερασοχωρίου

Σύμφωνα με την αριθ. 129287/ Γ2/ 2011 Υ.Α. ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας και το Γυμνάσιο- Λ.Τ. Κερασοχωρίου , μέσω της  Δ/ντριας του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας  κας Σβερώνη Ευαγγελίας και του Δ/ντή του Γυμνασίου?Λ.Τ. Κερασοχωρίου κου Φλωράκη Ιωάννη, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη των Α, Β, Γ  τάξεων Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας και των Α΄και Β΄ τάξεων Λυκείου του  Γυμνασίου-Λ.Τ. Κερασοχωρίου .

Η  εκπαιδευτική επίσκεψη στη  Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στο πλαίσιο εγκεκριμένων  προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
Οι προσφορές για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας και των  Α΄και Β΄ τάξεων Λυκείου του Γυμνασίου Λ.Τ. Κερασοχωρίου στη Θεσσαλονίκη από 15/04/2016 έως και 17/04/2016  θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας (μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά) μέχρι την Πέμπτη  03 Μαρτίου  2016 και ώρα 12.30 το μεσημέρι.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Πέμπτη  03 Μαρτίου 2016 , και ώρα 13.00 το μεσημέρι στο Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας.

Περισσοτερες πληροφορίες στην πρόσκληση.

Tags: