Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα.

Tο 1ο ΕΠΑ.Λ.  Δυτικής Φραγκίστας, μέσω της Δ/ντριας κας Καφίδα Γεωργίας, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δυτικής Φραγκίστας.

Tags: