Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη της Γ΄ τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γυμνάσιο Λ.Τ. Γρανίτσας και το Γυμνάσιο Λ.Τ.  Ραπτόπουλου, μέσω των Δ/ντών κ. Κουτσούμπα Αθανασίου και Μονσελά Ειρήνης, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη της  Γ΄τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους και πρόγραμμα.

H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο  Γυμνάσιο Γρανίτσας μέχρι και την Δευτέρα 15/02/2016, ώρα 14:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη 17/02/2016, και ώρα 14:00 στο Γυμνάσιο  Γρανίτσας.

Δείτε την πρόσκληση.

 

Tags: