Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 6/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου και το Γυμνάσιο -  Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου , μέσω της Δ/ντριας του ΓΕλ κ. Πολλάκη Φανής και του Δ/ντη του Γυμνασίου -  Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου κ. Φλωράκη Ιωάννη, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 6/ήμερης  εκδρομής της Γ΄ τάξης των Λυκείων.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Καρπενησίου (μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά ) μέχρι την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου.  Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Tags: