Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 6/ήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Καρπενησίου. Ανακοινοποίηση στον αριθμό των μαθητών και την κατηγορία ξενοδοχείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 6/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο 2015 και στο χρονικό διάστημα από Κυριακή (μεσημέρι)   29/3/2015  μέχρι και Σάββατο   4/4 /2015 ( μεσημέρι).

Αριθμός μαθητών: 49

Tags: