Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 12 -02? 2016 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για τη μονοήμερη εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου-Λ.Τ.Φουρνά για ΒΟΛΟ ».

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου την Παρασκευή 12 -02? 2016 και ώρα 13:00.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Tags: