Πρόσκληση- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα Σωκράτους 111, Λάρισα).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: