Πρόσκληση σε διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο.

Σε συνέχεια  των εργασιών του Θερινού Σχολείου,  Η Φυσική των Ολυμπιακών Αθλημάτων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αρχαία Ολυμπία, (19 -24 Ιουλίου 2015) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODS και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της Χώρας, σας ενημερώνουμε ότι θα παρουσιαστούν εργασίες  του, στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο (EDEN) OPEN CLASSROOM που θα πραγματοποιηθεί από 18-21 Σεπτεμβρίου και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν  να συμμετάσχουν.

Σας αποστέλλουμε συνημμένη πρόσκληση, με το πρόγραμμα και τις σχετικές πληροφορίες.

Με τη βεβαιότητα ότι οι επιμορφωτικές δράσεις με αυτό το περιεχόμενο συμβάλλουν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των συλλόγων διδασκόντων και εφόσον είναι εφικτό, να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους.  

   

Dr. Νέλλη Αρβανίτη  

Σχ. Σύμβουλος  Φυσικής Αγωγής                                                          

Ανατολικής Αττικής                                       

 

Tags: