Πρόσκληση του Διεθνούς Συνεδρίου "MARCH - Make Science Real in Schools"

March Invitation

Πρόσκληση του Διεθνούς Συνεδρίου "MARCH - Make Science Real in Schools". Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014, Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, Αθήνα.

Tags: