Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπαιδευτικούς ΠΕ13 στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας.