Πρόσκληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τα Καλλιτεχνικά σχολεία.