Σεμινάρια Pestalozzi 2015

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. ΦΣΕ:  5 /23624/H1/12-02-2015)

Tags: