Σεμινάρια Pestalozzi 2015.

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.( Αρ. Πρωτ.  ΦΣΕ:  12 / 47934 /H1 /23/03/2015  )

Tags: