Συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια του CERN.