Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016»

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση  «Teachers 4 Europe 2015-2016»

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/1518/ 121951/Δ1/30-07-2015 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016», η οποία περιλαμβάνει 3 φάσεις.
Σας διαβιβάζουμε εκ νέου την εν λόγω πρόσκληση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ανωτέρω δράση με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Ενημερωτικό σημείωμα Teachers for Europe A

Ενημερωτικό σημείωμα Teachers for Europe B

Tags: