Σύνθεση ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

ΠΥΣΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
κλ. ΠΕ06

 Διευθύντρια ΔΔΕ Ευρυτανίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κλ. ΠΕ01

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Προϊστάμενος Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αναπληρωτής

ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κλ. ΠΕ03

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
κλ. ΠΕ01

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Δ/ντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Γρανίτσας

Αναπληρωματικό μέλος

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
κλ. ΠΕ06

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΚΑΦΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
κλ. ΠΕ02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας

Αναπληρωματικό μέλος

ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
κλ. ΠΕ11

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθυντής Γυμνασίου - ΛΤ Ραπτοπούλου

Τακτικό μέλος

ΦΛΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
κλ. ΠΕ11

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α του Γυμνασίου Κερασοχωρίου

Αναπληρωματικό μέλος

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ
κλ. ΠΕ88.02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΚΑΝΤΖΟΥ ΛΙΤΣΑ
κλ. ΠΕ02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
κλ. ΔΕ1

Διοικητικός Υπάλληλος με βαθμό Α Προϊστάμενος Διοικητικών Θεμάτων

Γραμματέας
ΤΗΛ: 22370-80245

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με βαθμό Δ’, της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας
ΤΗΛ: 22370-80245