Σύνθεση ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

ΠΥΣΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κλ. ΠΕ04.01

 Διευθυντής ΔΔΕ Ευρυτανίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κλ. ΠΕ01

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Προϊστάμενος Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αναπληρωτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
κλ. ΠΕ05

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
κλ. ΠΕ01

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Δ/ντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Γρανίτσας

Αναπληρωματικό μέλος

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
κλ. ΠΕ11

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΚΑΦΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
κλ. ΠΕ02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας

Αναπληρωματικό μέλος

ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κλ. ΠΕ11

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
κλ. ΠΕ86

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α Διευθυντής Γυμνασίου Λ.Τ. Φουρνά

Αναπληρωματικό μέλος

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ
κλ. ΠΕ88.02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Τακτικό μέλος

ΚΑΝΤΖΟΥ ΛΙΤΣΑ
κλ. ΠΕ02

Εκπαιδευτικός με βαθμό Α του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Αναπληρωματικό μέλος

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
κλ. ΔΕ1

Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με βαθμό Δ'

Γραμματέας
ΤΗΛ: 22370-22348

ΜΑΛΑΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Δ’, της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας
ΤΗΛ: 22370-80245