Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03.50 στην παράλληλη στήριξη.