Τοποθέτηση αναπληρωτών.

Τοποθετούμε τους κατωτέρω προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης της περιφερείας μας, από 01-10-2015 έως τη λήξη του διδακτικού έτους  2015-16 ως εξής :

Διαβάστε την απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 2531/1-10-2015)

Tags: