Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

Δείτε εδώ την απόφαση για τις σχ. μονάδες: ΕΠΑΛ Καρπενησίου, Γυμνάσιο Φραγκίστας, Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ραπτοπούλου, Γυμνάσιο - Λ.Τ.Κερασοχωρίου.

Δείτε εδώ την απόφαση για τη σχ. μονάδα: Γυμνάσιο - Λ.Τ. Γρανίτσας.

Tags: